Zahrady na svahu mají své kouzlo, ale také svá pravidla 1/2

Zahrady ve svahu zažily svůj největší rozpuk právě v období renesance a své kořeny zapustili v Itálii. Významné rodiny a šlechta si často stavěla své residence právě na vrcholcích a svazích s širokým rozhledem, někdy i v bezprostřední blízkosti panovníka a tedy těsně pod hradbami rozkvetly terasovité zahrady se sady a vinicemi jako tomu bylo například pod Pražským hradem. 

Velkou předností zahrad ve svahu je možnost rozhledu, blízkost nebe a pocit soukromí.   Zahrada v italské Umbrii, Col delle Noci. Zdroj: www.home-designing.com

Velkou předností zahrad ve svahu je možnost rozhledu, blízkost nebe a pocit soukromí. Zahrada v italské Umbrii, Col delle Noci. Zdroj: www.home-designing.com

VÝHODY ZAHRAD VE SVAHU

Již renesanční zahrady nám ukazují jaké výhody nabízí svah. Je to bezesporu krásný výhled do krajiny, blízkost nebe nebo proudění vody. Zajímavostí jsou bezesporu i výhledy, které se dají doslova otevřít, či je podpořit vodní hladinou mizející za horizontem aniž byste museli myslet na sousedy, kteří jsou často hluboko pod Vámi nebo naopak nad. Neopominutelnou výhodou je tedy i soukromí nebo pokud jste navíc natočení k jihu, můžete zvážit založení tradičního vinohradu.

Negativní hrana bazénu. Horizont výhledu ze zahrady na svahu se dá podpořit například vodní hladinou, která padá pod hranou a vrací se zpět do vodní nádrže. Zdroj: Geraldine Bruneel

Negativní hrana bazénu. Horizont výhledu ze zahrady na svahu se dá podpořit například vodní hladinou, která padá pod hranou a vrací se zpět do vodní nádrže. Zdroj: Geraldine Bruneel

CO NA SVAHU CHYBÍ

Toto jsou poměrně přirozené věci, které na zahradě na svahu dostanete téměř zadarmo. Co si však budete muset zaplatit je rovina. Krása renesančních zahrad vlastně není pro děti a to je v rozporu s tužbami mnoha, kteří si u nás staví dům se zahradou.  Asi největší převýšení, které jsem na zahradě řešila bylo 18m na 60 metrech délky. Zahrada by se dala přirovnat ke slušné černé sjezdovce. Při přemýšlení nad zútulňováním svahu vás budou nejspíš napadat zdi a schodiště, myšlenky sklouznou k rampám či přímo skluzavkám.  Získat na takové zahradě rovinu a ještě k tomu nejlépe bez stavby jakékoli opěrné zdi je poměrně kumšt. Nicméně děti by měli mít možnost se venku proběhnout po trávníku a být pěkně na očích aniž by museli jít do nedalekého parku.

Zahrada ve svahu s převýšením 18m. Hledání řešení rozšíření roviny kolem domu. Zdroj: Tereza Mácová

Zahrada ve svahu s převýšením 18m. Hledání řešení rozšíření roviny kolem domu. Zdroj: Tereza Mácová

LIMITY TVORBY SVAHU

Máte několik možností jak na svahu vytvořit rovinu. Základním limitem je především dům, terén okolního pozemku a stávající stromy.

Terén okolního pozemku je podmínkou dodržet, pokud se nedohodnete se sousedem jinak (nepostavíte zeď kolem celého pozemku atd.). Pokud se dostanete ke svahování, abyste se napojili na sousedův pozemek, pozor na to, že odtékající voda po takovém svahu by mohla sousedovi vadit. Vaší povinností je řešit vodu, která spadne na Váš pozemek nechat vsáknout u Vás nikoli u souseda.

Vzrostlé stromy mají svůj kořenový systém (jednoduše se můžete řídit průmětem koruny na zem) v poměrně širokém radiu kmene.  Z toho v prvních dvaceti centimetrech mají nejjemnější kořínky, které stromu dodávají živiny, vláhu a překvapivě vzduch (v této hloubce jsou kořeny navázané na bakterie, které potřebují ke svému životu vzduch), naopak hlouběji se nacházejí statické kořeny, které, dle typu kořenového systému, více či méně zasahují až na povrch.  Pokud porušíte statický kořen, hrozí pád stromu, pokud odeberete nebo naopak přisypete vlásečnicové kořeny, hrozí nejrůznější hniloby a následné odumření stromu. Tato problematika je značně složitá a existuje několik výjimek, ale o těch třeba někdy později.

Při stavbách v blízkosti stromů je třeba volit taková řešení, která stromy neohrozí. Příklad schodů kopírující terén kotvených na pilotech. Zdroj: Clive Nichols

Při stavbách v blízkosti stromů je třeba volit taková řešení, která stromy neohrozí. Příklad schodů kopírující terén kotvených na pilotech. Zdroj: Clive Nichols

Některá náročnější řešení si žádá zasáhnout do kořenové zóny stromu - v takovýchto případech je vyloučené provést stavbu bez zásahu arboristou.  

Některá náročnější řešení si žádá zasáhnout do kořenové zóny stromu - v takovýchto případech je vyloučené provést stavbu bez zásahu arboristou.  

Mohlo by se zdát, že kořeny stromu nesouvisí se zahradami ve svahu, ale právě na těchto zahradách dochází k jejich nejčastějšímu poškození a to právě kvůli touze po rovině. Proto jakékoli větší zásahy je nezbytné konzultovat se zkušeným arboristou, který doporučí postup a navrhne opatření, která pomohou strom ochránit.

V další části se dozvíte základní zásady zpevnění svahů spolu s rostlinami, které mají svah schopnost pokrýt a zpevnit.

 

Mohlo by Vás zajímat: