Zahradní stereotypy - MULČ

CO JE MULČ A JAK SE POUŽÍVÁ

Mulčem se rozumí vrstva organické nebo anorganické hmoty, kterou je přikryta holá půda, aby nedocházelo ke klíčení semen plevelných rostlin. Také slouží k zadržování vláhy a chrání rostliny před výkyvy teplot (v případě organického mulče typu borka, štěpka, sláma apod.). Anorganické mulče typu štěrk, kačírek (rozuměj říční valounkový štěrk) či písek naopak absorbují teplo a může docházet k přehřívání rostlin, což se například využívá ve vinicích.

Užití mulče je zastabilizování nových výsadeb tak, aby měly během prvních dvou let co nejlepší podmínky. Za dva roky by měly být záhony plně zapojené a mulč by neměl být vidět. (Vyšehrad garden, vnitroblok, foto měsíc po založení, foto zdroj: Tereza Mácová)

Užití mulče je zastabilizování nových výsadeb tak, aby měly během prvních dvou let co nejlepší podmínky. Za dva roky by měly být záhony plně zapojené a mulč by neměl být vidět. (Vyšehrad garden, vnitroblok, foto měsíc po založení, foto zdroj: Tereza Mácová)

MULČ V PŘÍRODĚ

Nová vrstva mulče, která se každoročně objevuje v přírodě s příchodem podzimu, zajišťuje do půdy přísun minerálních látek a na jaře pak jako zázrakem zmizí pod nově vyrašenými rostlinami, které z této vrstvy prosperují po celý rok.

V přírodě vlastně mulč jak jej známe ze zahrad neexistuje - v lese je to opadanka a zbytky zetlelých dřevin, které takovou funkci zastávají.  Inspirovat se přírodou je nasnadě - primárně by nám mělo jít o materiály, které mají životnost kolem dvou let, a poté se rozloží a nejlépe ještě vyživí půdu. (foto zdroj: Tereza Mácová)

V přírodě vlastně mulč jak jej známe ze zahrad neexistuje - v lese je to opadanka a zbytky zetlelých dřevin, které takovou funkci zastávají.  Inspirovat se přírodou je nasnadě - primárně by nám mělo jít o materiály, které mají životnost kolem dvou let, a poté se rozloží a nejlépe ještě vyživí půdu. (foto zdroj: Tereza Mácová)

TAK TROCHU ZT(/V)RÁCENÁ ESTETIKA

Mulč na záhonech je potřebný hned z několika důvodů viz výše, ale často se používá nesprávným způsobem a jako „estetický prvek.“ Z toho pak vyplývá i celkový dojem záhonů, kdy se různě barevné štěpky a jejich zběsilé kombinace perou s výsadbou, která je v poměru k ploše zamulčované plochy vždy v menšině. Neříkám, že je takové pojetí špatně, jen mulč takto nebude fungovat správně a bude jej nutné často doplňovat. Pokud se chcete vyhnout pletí, musíte záhon naplánovat tak, aby byl zapojený rostlinami. Volná místa budou vždycky náchylná k osídlení rostlinnými druhy, které s velkou pravděpodobností nechcete. Pokud nejste fanoušky každodenní až karmické péče o venovní prostředí a jeho kultivaci, tomuto řešení radím se vyvarujte.

Jakékoli složité kombinace barev, tvarů a materiálů Vám do zahrady přinesou spíše chaos než vytouženou harmonii. Tímto způsobem si pro sebe připravujete neustáálou otročinu na záhonu. (zdroj fota: Jak bydlet.cz)

Jakékoli složité kombinace barev, tvarů a materiálů Vám do zahrady přinesou spíše chaos než vytouženou harmonii. Tímto způsobem si pro sebe připravujete neustáálou otročinu na záhonu. (zdroj fota: Jak bydlet.cz)

ROVNOVÁHA MEZI FUNKCÍ A ESTETIKOU

Správně mulč na záhonech používáme především k zamezení růstu nežádoucích rostlin, a to především v počáteční fázi při zakládání záhonu. Tam je jeho funkce nezastupitelná, protože záhon ještě není zapojený a ani půdopokryvné rostliny ještě nejsou dostatečně rozrostlé. S přibývajícími léty by pak funkce mulče měla klesat až úplně vymizet v bodě, kdy je každý centimetr čtverečný zastíněn krásou naší trvalkové výsadby. Nová výsadba by se proto měla pohybovat u trvalek v řádu 5-9ks/m2 (tento údaj je orientační a nezohledňuje velikost dané trvalky v dospělosti - například vzrůstnější druhy ozdobnice čínské, můžete s klidným srdcem vysadit 1ks/1m2; s čím se však naopak na zahradách často setkávám je právě tento spon u malých trvalek, kterým to bude trvat roky než se rozrostou a to zda-li dříve nezahynou). Zapojený záhon nejenomže dobře odolává náletům plevelů, ale udržuje si i stabilní mikroklima a lépe odolává výkyvům počasí.

V současnosti se hledají přirozené a alternativní způsoby mulče. Od novin, přes slámu. Příklad mulčování slámou v městském prostoru v záhoně na nábřeží v Bordeaux, Francie. (Zdroj fota: Tereza Mácová)

V současnosti se hledají přirozené a alternativní způsoby mulče. Od novin, přes slámu. Příklad mulčování slámou v městském prostoru v záhoně na nábřeží v Bordeaux, Francie. (Zdroj fota: Tereza Mácová)

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY MULČOVANÍ

Mulč je rozumnější brát jako dočasnou vrstvu, jejíž estetickou stránku není třeba natolik řešit a utrácet za ni zbytečné peníze. Koneckonců mulčovat se dá téměř čímkoliv.

A co Vy, čím mulčujete na zahrádce? Napište nám čím a jak často.

 příprava textu: Aneta Kolaříková, editace a finální úpravy: Tereza Mácová