FILOZOFIE

moderní pojetí tradice

.

.

Pracujeme s autenticitou prostoru, navazujeme na evropskou a českou krajinářskou školu. Náš způsob práce vychází z hlubšího pochopení místa a lidí. Navazujeme na to, co bylo, a hledáme souvislosti s dnešní dobou.

Je pro nás důležité používat lokální materiály, rostliny a vzorce, kterými vytváříme organizovaný odraz krajiny. Svou prací přispíváme k tomu, že je český design svébytný i na poli krajinářské architektury.

 

jak to děláme

  • Každým projektem zdokonalujeme způsob, jak se vám co nejvíce přiblížit a respektovat vaše soukromí, jak najít co je pro dané místo cenné a rozvinout architekturu dál v zahradě.
  • Vycházíme z historických analýz, přírodních podmínek a architektury.
  • Spolupracujeme s vámi na nástěnkách a jste součástí procesu od samého začátku.
  • Vyhledáváme typické atributy daného místa a prostoru a využíváme je v návrzích, aby vyniklo to nejcennější.
  • Umožníme vám získat přehled kolik, co bude stát již od druhého setkání.
  • Vybíráme lokální rostliny a materiály. Těm se na místech daří a navíc dokáží být součástí širšího obrazu krajiny. Navozují harmonický pocit, že jste součástí něčeho většího.

 

proč YYYY

YYYY je abstraktní vyjádření 4 stromů. Ovšem také připomíná barokní krajinu, kdy se právě čtyři stromy vysazovaly na křižovatku cest. Zvýrazňovaly tak místo rozhodnutí, které bylo patrné již z dálky, krajina byla díky nim čitelnější a přehlednější. Akcent změny směru tak v sobě kumuloval energii, která byla pevně zakořeněná ve čtyřech stromech.