PROJEKT YYYY

zahradní a krajinářská architektura..moderní pojetí tradice..

  • Projekt YYYY je abstraktní vyjádření 4 stromů. Ovšem také připomíná barokní krajinu, kdy se právě čtyři stromy vysazovaly na křižovatku cest. Zvýrazňovaly tak místo rozhodnutí, které bylo patrné již z dálky, krajina byla díky nim čitelnější a přehlednější.

 

  • Akcent změny směru tak v sobě kumuloval energii, která byla pevně zakořeněná ve čtyřech stromech.

 

  • Projekt YYYY nabízí neotřelý pohled na zahradní architekturu, následuje evropské a především české tradice formování krajiny a tvorby zahrad.

 

  • Tradice, z které vychází čitelná architektura, buduje identitu místa, hledá hlubší smysl a vytváří formy vycházející z okolní krajiny a jejích obyvatel. Prostředkem mé tvorby je vstřícná komunikace, zkušenosti a kreativita. Moje vášeň pramení z tvorby unikátních zahrad, vítající k pohodlnému bytí.

Tereza Mácová