ODKAZY

Tato stránka shromažďuje veškeré online odkazy, se kterými pracujeme při získávání informací při sestavování rešerší a komunikaci s úřady stran zeleně nebo vegetačních ploch. Dále tu jsou šikovné zdroje informací, které nám usnadňují práci. Věříme, že by mohli posloužit i Vám, kdo hledáte informace, na které se můžete spolehnout. 

Památkový katalog

Památkový katalog - NPÚ - zde zjistíte, jaké památky v obci jsou a jakých pozemků se přesně týká památková ochrana

Geoportal

Zde naleznete, co u Vás typicky roste, jaké ochrany přírody jsou ve Vašem okolí nebo něco o geologii či půdách.

Dekorační kameny

Kamenolomy - zde se můžete podívat jaký kamenolom máte nejblíže.

Nahlížení do katastru

Zde zjistíte BPEJ, čísla pozemků a jména majitelů pozemků sousedů.

Mapy meliorací a protierozních opatření

Zde můžete zjistit jak je Vaše půda náchylná k erozím, jak se bude chovat podzemní voda a rozklíčovat blíže BPEJ

Tabulka botanických tulipánů

Tabulka botanických cibulovin Vám pomůže zorientovat se mezi druhy, které nejsou třeba vyndavat na zimu. Pozor, je třeba dbát na správné stanoviště. Obecně tulipány sušší půdy, narcisy snesou vlhké půdy.

Geoportal Praha

Zde naleznete informace o sítích, pasport města apod. 

Dvě Prahy

Zde se můžete podívat na srovnání historických snímků a aktuální ortofotomapy.

Odrůdy ovocných dřevin

Sempra patří mezi největší šlechtitelské a semenářské organizace v České republice. Zde se můžete podívat na současné ovocné dřeviny a jejich vlastnosti.

Staré odrůdy ovocných dřevin

Zde můžete vyhledávat staré odrůdy ovocných dřevin dle vlastností a názvů.

iKatastr

Zde si můžete zobrazit katastr s podkladovými mapami třeba ze seznamu nebo Googlu

Ústřední archiv

Archivní mapy, zejména stabilního katastr.

Archeologický atlas

Zde najdete, co máte v okolí za zajímavé pozůstatky z nejhlubší historie, o které máme nějaké informace.

Překladač latinských názvů

Zde můžete snadno rozklíčovat latinské názvy do češtiny ale i do angličtiny